• بازدید:
<<تبلیغات سرمایه است نه هزینه>>

كلیه بنرهاچه 460.60  و  120.240 به صورت ماهانه 6000 تومن درنظر گرفته شده.

برای تبلیغات متنی هم ماهانه 2000 تومن.

بازدید روزانه به طورمیانگین 500 است


به امید پیشرفت روز افزون شما دوست عزیز

دانلود + ادامه مطلب