• بازدید:

NASA

برنامه های ناسا به حدی عجیب و پر هزینه هستند که در برخی موارد تا زمان اجرا، نمی توان آنها را باور کرد. جدیدترین برنامه ناسا نیز یکی از همین موارد است که در آن قرار است یک سیاره 500 تنی جابجا شود. گویا این سیاره می تواند مکانی برای توقف فضاپیما ها در مسیر رسیدن به سیاره مشتری به شمار آید و یک منبع سوخت نیز برای آنها تلقی شود. بر اساس گزارش منتشر شده توسط دانشمندان ناسا و موسسه فناوری کالیفرنیا، یک کپسول ضبط سیاره می تواند به راکت قدیمی Atlas V متصل شده و سیاره را در مسیر میان زمین و ماه جابجا کند.

NASA

زمانی که به سیاره نزدیک می شوند، آنها یک کیسه با قطر 50 فوت توسط سیم هایی با ترتیب مشخص به دور آن می گردانند. سپس فضاپیما نیروی موتور خود را افزایش می دهد و با استفاده از نیروی محرکه 300 کیلوگرم، سیاره را در مسیر چرخش خود متوقف کرده و هر دو در نهایت به یک نقطه گرانش خنثی می رسند. برنامه عجیب و بلند پروازانه ناسا در حدود 10 تا 12 سال آینده اجرایی می گردد و در صورت اجرا به یک پروژه استثنائی تبدیل خواهد گشت. همچنین ناسا معتقد است که شبکه SyFy می تواند از این عملیات یک فیلم فوق العاده تهیه کند تا در تاریخ جاودانه شود.

منبع : sakhtafzarmag


دانلود + ادامه مطلب